Οδοφωτισμός

Μας εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές

Ενέργεια

Φωτοβολταϊκά

Road / Street Lightning

Trusted by the largest manufacturers

Energy

Solar Panels

l'éclairage public

Les plus grands fabricants nous font confiance

Énergie

Panneaux Solaires

Image

• SOLUTIONS INTÉGRÉES

Pylônes de lignes de télécommunication et de transmission avec une conception unique et une excellente mise en œuvre

• AVANTAGES

Planification, ciblage, mise en œuvre selon les calendriers
Image

• PERSONNEL

Le personnel de VIOMEK ABEE possède un haut niveau de qualification et une vaste expérience dans tous les domaines.

• CERTIFICATS

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 18001
CE acc to EN40-5
CE acc to EN1090-1, -2 (EXC3)

• PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ

.

La société BIOMEK S.A.C.I. a été constituée en 1996 et tient aujourd’hui une place dominante dans le secteur des constructions métalliques, l'éclairage des espaces publics extérieurs (autoroutes, aéroports, stades), des chemins de fer (mâts d'électrification, portails, équipements de signalisation), des lignes de distribution et de transmission d'énergie électrique, des tours de télécommunication et de la production et du montage de structures en acier.
Pylônes de télécommunication
Les sociétés BIOMEK SA et TECNOPALI SpA, étudient, élaborent et fabriquent des pylônes en acier destinés aux installations de télécommunication.
  • Pylônes polygonaux à connexion slip-on jusqu’à 75m de hauteur.
  • Pylônes à claire-voie jusqu’à 250m de hauteur.

NOS CLIENTS

Parmi les dizaines d'autres entreprises qui nous ont fait confiance depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui

olp.png
alstom.png
aktor.png
siemens.png
Image

Appelez-nous :

+30 2262 080851

Visitez-nous :

6ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΘΗΒΑΣ- ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,
Θήβα 322 00