ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ

This image for Image Layouts addon

Πολυγωνικοί ΠΥΛΩΝΕΣ

Η ΒΙΟΜΕΚ ΑΒΕΕ σε συνεργασία με την TECNOPALI SpA μελετούν, σχεδιάζουν και κατασκευάζουν χαλύβδινους πυλώνες (μέχρι 60m) για εγκαταστάσεις φωτισμού γηπέδων, λιμανιών, αεροδρομίων.
Εξειδικευμένο συνεργείο διατείθεται για την ανέγερση και εγκατάσταση πυλώνων κινητής και σταθερής κεφαλής, καθώς και για παντός τύπου μεταλλικές κατασκευές που η ΒΙΟΜΕΚ Α.Β.Ε.Ε παράγει.
Το εργοταξιακό τμήμα διαθέτει όλα τα μέσα (μηχανικά και μή) για την άρτια και γρήγορη υλοποίηση.

Το After Sales Service βρίσκεται πάντα στη διάθεση των πελατών μας για προγραμματισμένη συντήρηση Πυλώνων Φωτισμού (όπου αυτή απαιτείται π.χ. Πυλώνες Κινητής Κεφαλής, Ανακλινόμενοι κ.λ.π).

Οι Πολυγωνικοί Πυλώνες ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες:
  • Πολυγωνικούς πυλώνες κινητής κεφαλής.
  • Πολυγωνικούς πυλώνες σταθερής κεφαλής με σύστημα αναρρίχησης
    (σκάλες ασφαλείας), πλατφόρμα ανάπαυσης και εξέδρα επίσκεψης φωτιστικών σωμάτων.
  • Πολυγωνικούς πυλώνες σταθερής κεφαλής με ανελκυστήρα,
    και εξέδρα επίσκεψης φωτιστικών σωμάτων.
  • Πυλώνες ανακλινόμενους.