ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟΙ ΙΣΤΟΙ

This image for Image Layouts addon

Ανακλινόμενοι ΙΣΤΟΙ

Οι ανακλινόμενοι ιστοί 3-15m κατασκευάζονται για περιπτώσεις όπου είναι δύσκολη η πρόσβαση στην κορυφή και αποτελούνται από δύο μέρη, το σταθερό μέρος και το κινητό (ανακλινόμενο) μέρος.

Η ανάκλιση γίνεται μέσω ενός σταθερού πύρου τοποθετημένου στο μέσον περίπου του συνολικού ύψους του ιστού που συνδέει το σταθερό με το ανακλινόμενο μέρος.

Το σύστημα ανάκλισης-κατάκλισης του ιστού μπορεί να είναι χειροκίνητο, μηχανικό με βίντζι (για ιστούς μέχρι 15m) και υδραυλικό για ιστούς των οποίων τα φορτία είναι αδύνατον να εξυπηρετήσει κάποιος από τους προηγούμενους τρόπους.

Ενδεικτικός κατάλογος τυποποιημένων Ανακλινώμενων  Ιστών Φωτισμού

 

Υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής ιστών εκτός της ανωτέρω τυποποίησης

Δείτε επίσης: