Γαλβάνισμα εν θερμώ

This image for Image Layouts addon

Χαρακτηριστικά:

  • Έναρξη Λειτουργίας : 1992
  • Διαστάσεις Μπάνιου Ψευδαργύρου M.Π.Υ : 10 x 1,3 x 1,6 m
  • Παραγωγική Δυνατότητα : 4t/h
  • Ετήσια παραγωγική δυνατότητα 24.000t
Το εργοστάσιο είναι σχεδιασμένο για βιομηχανική χρήση. Όλες οι θερμοκρασίες (Δεξαμενή Ψευδαργύρου, Μπάνιο flux, Ξηραντήριο) ελέγχονται και ρυθμίζονται αυτόματα. Το καύσιμο που χρησιμοποιείται είναι φυσικό αέριο (τα καυσαέρια από το μπάνιο του ψευδαργύρου ανακυκλώνονται μέσω ξηρού φούρνου σε συνδυασμό με τα αέρια της καύσης του φυσικού αερίου).
Ο συνεχής έλεγχος των θερμοκρασιών και των χημικών χαρακτηριστικών των μπάνιων μαζί με τον αυστηρό ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα του Γαλβανίσματος σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
Διατίθεται ένας μεγάλος αποθηκευτικός χώρος έκτασης περίπου 10.000 m2 για αποθήκευση των κατασκευών μέχρι την τελική αποστολή τους στον πελάτη.

Η ΒΙΟΜΕΚ γαλβανίζει σύμφωνα με τις παρακάτω
προδιαγραφές και τις πρακτικές

όπως περιέχονται στα πρότυπα
ISO , ASTM, DIN , BS, NF :

  • ISO 1461/2009

  • American ASTM : A-153-82-(87), Α -123-89

  • German DIN 50976 - DIN 2544

  • British BS 729

  • French NFA 91-122

  • ASTM : Α-123-89 Α-123-89 Επικάλυψη ψευδαργύρου σε χαλύβδινες κατασκευές.

Image

Επίσης έχει τη δυνατότητα αμμοβολής σύμφωνα με τις προδιαγραφές SIS και βαφής μετά το Γαλβάνισμα με ειδικά χρώματα.

Στο τελικό προϊόν γίνεται οπτικός έλεγχος. Το πάχος της επικαλύψεως ελέγχεται με βάση τις προδιαγραφές με τη μαγνητική μέθοδο.
Η περιεκτικότητα του Μπάνιου ελέγχεται με βάση τις απαιτήσεις του ISO 1461.
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης μπορεί να εκδοθεί μετά από απαίτηση του πελάτη.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εν θερμώ γαλβάνισμα καθώς και για τον τρόπο κατασκεύης των προς γαλβάνισμα κατασκευών παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.