ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

This image for Image Layouts addon

ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ

Οκταγωνικοί κωνικοί ιστοί φωτισμού απο 3-16m, πλήρεις με αγκύρια και βραχίονες φωτιστικών σωμάτων (ΕΛΟΤ-EN 40)