Οδοφωτισμός

Μας εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές

Ενέργεια

Φωτοβολταϊκά

Road / Street Lightning

Trusted by the largest manufacturers

Energy

Solar Panels

l'éclairage public

Les plus grands fabricants nous font confiance

Énergie

Panneaux Solaires

European Union - Regional Development Fund

• INTEGRATED SOLUTIONS

Telecommunication and transmission line pylons with unique design and excellent implementation

• ADVANTAGES

Planning, targeting, implementation according to timetables
Image

• STAFF

The staff of VIOMEK ABEE has a high level of qualification, with vast experience in every field

• CERTIFICATIONS

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 18001
CE acc to EN40-5
CE acc to EN1090-1, -2 (EXC3)

• PRIORITY TO SAFETY

.

BIOMEK ABEE was founded on 1996 and today has a leading position in the Greek Market in the business of external public areas Lighting (highways, airports, stadiums), Railways (electrification masts, portals, signalization equipment), Electric Power Distribution and Transmission Lines, Telecommunication Towers, and Steel Structures Production and Erection.
Telecommunication Towers
ΒΙΟΜΕΚ ΑΒΕΕ and TECNOPALI SpA studies, designs, and manufactures telecommunication pylons for antenas installation.
  • Polygonal pylons with slip-on connections, up to 75m high.
  • Lattice pylons, up to 250m high.

OUR CLIENTS

Among dozens of other companies that have trusted us since 1996 until today

olp.png
alstom.png
aktor.png
siemens.png
Image

Call Us:

+30 2262 080851

Visit Us:

6ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΘΗΒΑΣ- ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,
Θήβα 322 00