Πυλώνες γραμμών μεταφοράς

This image for Image Layouts addon

Ολοκληρωμένες 
ΛΥΣΕΙΣ

Η ΒΙΟΜΕΚ ΑΒΕΕ, προσφέρει ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ με μελέτη - σχεδίαση (κατά ΕC3), κατασκευή και ανέγερση (κατά ΕΝ1090-1 & -2 & EXC-3) για χαλύβδινους πυλώνες γραμμών μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι χαλύβδινοι πυλώνες γραμμών μεταφοράς και διανομής ηλ/κης ενέργειας κατηγοριοποιούνται στους παρακάτω τύπους:

  • Δικτυωτούς Πυλώνες (lattice towers)
  • Πυλώνες πολυγωνικής διατομής(monotubular)
Οι δικτυωτοί πυλώνες χρησιμοποιούνται για μεγάλα ύψη και μεγάλα φορτία και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν περιορισμοί χώρου, και όχλησεως αστικού και περιαστικού τοπίου.

Οι πολυγωνικής διατομής πυλώνες είναι ιδανικοί σε ότι αφορά την ευκολία της θεμελίωσης, της ανέγερσης και κατάλληλοι από πλευράς εμφανίσεως για αστικές και περιαστικές περιοχές.

Μερικά απο τα κυριότερα μας έργα:

  • Πολυγωνικοί Πυλώνες MONOTUBULAR 150kV, παράκαμψης Αιγίου: 13 πυλώνες
  • Πολυγωνικοί Πυλώνες MONOTUBULAR 150kV, Πυλαία Θεσσαλονίκης: 2 πυλώνες
  • Πολυγωνικοί Πυλώνες MONOTUBULAR 150kV, 31 πυλώνες 42,5m (ΔΕΗ)
  • Πύργοι γραμμών μεταφοράς ηλ/κής ενέργειας LATTICE TOWERS 400kV (105 πυλώνες)
  • Πύργοι γραμμών μεταφοράς ηλ/κής ενέργειας LATTICE TOWERS 150kV διασύνδεση αιολικού πάρκου Περγαντή: 27 πυλώνες