Πυλώνες γραμμών μεταφοράς

This image for Image Layouts addon

Ολοκληρωμένες 
ΛΥΣΕΙΣ

  • Διαθέτουμε υψηλή μελετητική, σχεδιαστική και κατασκευαστική πείρα στην υλοποίηση δικτυωτών πυλώνων καθώς και πυλώνων πολυγωνικής διατομής για γραμμές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης.

  • Οι πολυγωνικής διατομής πυλώνες είναι ιδανικοί σε ότι αφορά την ευκολία της θεμελίωσης, της ανέγερσης και κατάλληλοι από πλευράς εμφανίσεως για αστικές και περιαστικές περιοχές.

  • Για κατασκευές πολύ μεγάλου ύψους και φορτίου χρησιμοποιούνται δικτυωτοί πύργοι.

Μερικά απο τα κυριότερα μας έργα:

  • Παράκαμψη Αιγίου (ΔΕΗ): 13 πυλώνες
  • Πυλαία Θεσσαλονίκης: 2 πυλώνες
  • Προμήθεια 31 πυλώνων 42,5m monotubular 150kV (ΔΕΗ)