Κυκλικοί κωνικοί ιστοί απο 3-12m (ΕΛΟΤ-EN 40)

This image for Image Layouts addon

Κυκλικοί κωνικοί ιστοί

Κυκλικοί κωνικοί ιστοί απο 3-12m, πλήρεις με αγκύρια και βραχίονες φωτιστικών σωμάτων  (ΕΛΟΤ-EN 40)