Η ΒΙΟΜΕΚ ΑΒΕΕ, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις (μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή και ανέγερση) για χαλύβδινους πυλώνες τηλεπικοινωνιών.

This image for Image Layouts addon

Ολοκληρωμένες 
ΛΥΣΕΙΣ

  • Πολυγωνικούς πυλώνες με συνδέσεις slip-on μέχρι 75m ύψος.
  • Δικτυωτούς πυλώνες μέχρι 250m ύψος.
  • Για ιστούς ειδικών εφαρμογών σχεδιάζονται ανάλογες κατασκευές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (EC3, TR-7).
  • Κεραίες για τηλεπικοινωνίες μπορούν να τοποθετηθούν επίσης στη κορυφή πυλώνων φωτισμού με κινητή κεφαλή.

Μερικά απο τα κυριότερα μας έργα:

  • Kατασκευή και εγκατάσταση 101 πυλώνων ύψους 20-35m, για τη ραδιοκάλυψη κεραιοσυστήματος GSM-R του ΟΣΕ.
  • Κατασκευή και γαλβάνισμα πυλώνων κινητής τηλεφωνίας τύπου COSMOGROUND HEAVY & LIGHT DUTY απο 19m - 31m (πελάτης EDIL).
  • Κατασκευή και γαλβάνισμα πυλώνων κινητής τηλεφωνίας τύπου HEAVY & LIGHT DUTY LATTICE MAST 30m, 32m, 42m, 48m & 54m (πελάτες EDIL, DATAKAT).