ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

This image for Image Layouts addon

Ολοκληρωμένες ΛΥΣΕΙΣ

Η ΒΙΟΜΕΚ ΑΒΕΕ, προσφέρει ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ με μελέτη - σχεδίαση (κατά ΕC3), κατασκευή και ανέγερση (κατά ΕΝ1090-1 & -2 EXC-3) για χαλύβδινους πυλώνες τηλεπικοινωνιών.

Οι πυλώνες τηλεπικοινωνιών κατηγοριοποιούνται στους παρακάτω τύπους:

  • Δικτυωτούς Πυλώνες
  • Πυλώνες πολυγωνικής διατομής
  • Πυλώνες διαφόρων τύπων
Οι δικτυωτοί πυλώνες χρησιμοποιούνται για μεγάλα ύψη, μεγάλα εξοπλιστικά φορτία (antennas) και όπου απαιτείται μειωμένη ταλάντωση.
Οι πολυγωνικής διατομής πυλώνες είναι ιδανικοί σε περιπτώσεις όπου υπάρχει περιορισμός χώρου, δύσκολο έδαφος με μεγάλες κλίσεις και  συγκριτικό τους πλεονέκτημα (σε σχέση με τους δικτυωτούς πυλώνες) είναι η ευκολία της θεμελίωσης, ανέγερσης καθώς και η ελάχιστη όχληση που προσφέρουν στο αστικό και περιαστικό τοπίο.
Οι πυλώνες διαφόρων τύπων είναι συνήθως αυτοστήρικτοι ιστοί οι οποίοι σχεδιάζονται με τρόπο που να μπορούν να είναι λυόμενες κατασκευές και να μπορούν να αποσυναρμολογηθούν και να μεταφερθούν.

Μερικά απο τα κυριότερα έργα μας:

  • Kατασκευή και εγκατάσταση 101 πυλώνων ύψους 20-35m, για τη ραδιοκάλυψη κεραιοσυστήματος GSM-R του ΟΣΕ.
  • Κατασκευή και γαλβάνισμα πυλώνων κινητής τηλεφωνίας τύπου COSMOGROUND HEAVY & LIGHT DUTY απο 19m - 31m (πελάτης EDIL & DATAKAT για τελικό χρήστη COSMOTE & VODAFONE).
  • Κατασκευή και γαλβάνισμα πυλώνων κινητής τηλεφωνίας τύπου HEAVY & LIGHT DUTY LATTICE MAST 30m, 32m, 42m, 48m & 54m (πελάτες EDIL & DATAKAT για τελικό χρήστη COSMOTE & VODAFONE).