• Καλέστε μας: 22620 80851
  • Email biomek@biomek.gr

Η ΒΙΟΜΕΚ ΑΒΕΕ σε συνεργασία με την TECNOPALI SpA μελετούν, σχεδιάζουν και κατασκευάζουν χαλύβδινους πυλώνες (μέχρι 60m) για εγκαταστάσεις φωτισμού γηπέδων, λιμανιών, αεροδρομίων.

Εξειδικευμένο συνεργείο διατήθετε για την ανέγερση και εγκατάσταση πυλώνων κινητής και σταθερής κεφαλής, καθώς και για παντός τύπου μεταλλικές κατασκευές που η ΒΙΟΜΕΚ Α.Β.Ε.Ε παράγει. Επίσης το εργοταξιακό τμήμα διαθέτει όλα τα μέσα (μηχανικά και μή) για την άρτια και γρήγορη υλοποίηση.

Τέλος το After Sales Service βρίσκετε πάντα στη διάθεση των πελατών μας για προγραμματισμένη συντήρηση Πυλώνων Φωτισμού (όπου αυτή απαιτείτε π.χ. Πυλώνες Κινητής Κεφαλής, Ανακλινόμενοι κ.λ.π).

Οι Πολυγωνικοί Πυλώνες ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες:

  • Πολυγωνικούς πυλώνες κινητής κεφαλής.
  • Πολυγωνικούς πυλώνες σταθερής κεφαλής με σύστημα αναρρίχησης (σκάλες ασφαλείας), πλατφόρμα ανάπαυσης και εξέδρα επίσκεψης φωτιστικών σωμάτων.
  • Πολυγωνικούς πυλώνες σταθερής κεφαλής με ανελκυστήρα, και εξέδρα επίσκεψης φωτιστικών σωμάτων.
  • Πυλώνες ανακλινόμενους.

 

Κινητής Κεφαλής

 

Σταθερής Κεφάλής με σύστημα αναρρίχησης

 

Σταθερής Κεφαλής με ανελκυστήρα

 

Πυλώνες Ανακλινόμενοι

 

 

Για ιστούς ειδικών εφαρμογών σχεδιάζονται ανάλογες κατασκευές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής ιστών εκτός της ανωτέρω τυποποίησης

BIOMEK ABEE ©

6ο χλμ ΠΕΟ ΘΗΒΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΘΗΒΑ