• Καλέστε μας: 22620 80851
  • Email biomek@biomek.gr

Τεχνική Περιγραφή Κυκλικών Κωνικών Ιστών από 3,0 έως 12,0m

 

Ιστός κωνικής κυκλικής διατομής (κόλουρος κώνος), συνεχώς μεταβαλλόμενης, αποτελούμενος από τον κορμό και το έλασμα της βάσης με κατάλληλη διαμόρφωση στη κορυφή του για την προσαρμογή των φωτιστικών σωμάτων και θύρας επίσκεψης του κιβωτίου σύνδεσης των καλωδίων.

 

  1. ΥΛΙΚΑ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Ο κορμός του ιστού αποτελείται από ένα μοναδιαίο τεμάχιο (χωρίς εγκάρσια ραφή) κυκλικής διατομής και κατασκευάζεται από έλασμα 3 χιλ. ποιότητας S235JR που προμηθεύεται με πιστοποιητικά κατά DIN 50049/2.2

 

 

h (m) d1 (mm) d2 (mm) t (mm) L (mm) α (mm) ød (mm) t1 (mm) A (mm) B (mm)
                   
3 96 60 3 350 250 20 12 186 45
3,5 102 60 3 350 250 20 12 186 45
4 105 60 3 350 250 20 12 186 45
4,5 108 60 3 350 250 20 12 186 45
5 115 60 3 350 250 20 12 186 45
6 130 60 4 400 280 27x50 16 186 45
7 130 60 4 400 280 27x50 20 300 85
8 140 60 4 400 280 27x50 20 300 85
8b 156 60 4 400 280 27x50 20 300 85
9 168 60 3 400 280 27x50 20 300 85
9a 168 60 4 400 280 27x50 20 300 85
10 180 60 4 400 280 27x50 20 300 85
10b 196 76 4 400 280 27x50 20 300 85
12 204 60 4 400 280 27x50 20 300 85
12b 220 76 4 400 280 27x50 20 300 85
                   

 

Η διαμήκης ραφή είναι ευθύγραμμη, αφανής, στεγανή, με συνεχή ηλεκτρο-συγκόλληση σε λοξοτομημένα ελάσματα σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Η μέθοδος συγκόλλησης αξιολογείται κατά ASME ΙΙ και CNR UNI 10011. Για τη συγκόλληση αυτή δίδεται εγγύηση πλήρους διείσδυσης κατά 80%.

Κάθε ιστός φέρει θυρίδα διαστάσεων 45 x 186mm σε απόσταση 60cm από τη βάση. Για τη θυρίδα αυτή και το επιλεγέν πάχος, δεν απαιτείται ειδική ενίσχυση του ιστού. Η θυρίδα κλείνει με κατάλληλο πορτάκι από Χυτοπρεσσαριστό Αλουμίνιο. Η στερέωση του γίνεται με ειδικά τεμάχια που δεν εξέχουν του ιστού και ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η στεγανότητα και η στιβαρή και σταθερή στερέωση του.

Το έλασμα της βάσης έχει διαστάσεις 350 x 350 x 12 και είναι κατασκευασμένο από υλικό ποιότητας S235JR (St 37.2/DIN 17100) με πιστοποιητικά κατά DIN 50049/2.2.

Φέρει 4 οπές για τη διέλευση των αγκυρίων που έχουν σπείρωμα Μ16. Η διάμετρος του κέντρου των οπών είναι 250 mm. Στο κέντρο του φέρει οπή για τη συγκόλληση του κορμού με δύο εσωραφές (εσωτερικά και εξωτερικά).

Ο κορμός συγκολλάται στο έλασμα όπως φαίνεται στο τυπικό σχέδιο που συνοδεύει την τεχνική περιγραφή και στο οποίο καθορίζονται οι λεπτομέρειες της συγκόλλησης.

Η μέθοδος συγκόλλησης του πέλματος της βάσης είναι ημιαυτόματη με σύρμα ποιότητας SG 2 πάχους 1÷1,2 mm.

Η συγκόλληση εκτελείται από συγκολλητές πιστοποιημένους κατά ΕΝ 287.

Η μέθοδος συγκόλλησης και οι συγκολλητές πιστοποιούνται από τρίτο ανεξάρτητο γραφείο ελέγχου.

Οι ανοχές κατασκευής του ιστού είναι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40.

 

  1. ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ

 

Οι ιστοί μετά τη συγκόλληση τους ελέγχονται οπτικά και διαστασιακά, διορθώνονται τυχόν οξείες ακμές με τρόχισμα και προωθούνται για γαλβάνισμα εν θερμώ κατά ISO 1461 (Hot Dip Galvanizing) εσωτερικά και εξωτερικά.

Η διαδικασία περιλαμβάνει:

- Καθαρισμό επιφάνειας σε μπάνιο Hcl

- Ξέπλυμα με νερό

- Επεξεργασία επιφάνειας με αμμωνιούχα άλατα (flux) για την καλύτερη πρόσφυση του ψευδαργύρου.

- Ξήρανση – Προθέρμανση σε στεγνωτήριο

- Εμβάπτιση σε μπάνιο τετηγμένου ψευδαργύρου θερμοκρασίας 450oC και καθαρότητας >98,5% κατά ISO 1461. Η πρώτη ύλη που τροφοδοτείται το μπάνιο είναι ψευδάργυρος ηλεκτρολυτικής καθαρότητας μεγαλύτερης από 99,995%.

 

Οι ιστοί μετά το γαλβάνισμα επιθεωρούνται 100% οπτικά για τυχόν επιφανειακά ελαττώματα και γίνεται δειγματοτοληπτικός έλεγχος του πάχους γαλβανίσματος το οποίο είναι κατά ΙSO 1461.

 

  1. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 

Κατά την παραγωγική διαδικασία οι ιστοί υπόκεινται στους παρακάτω ελέγχους:

 

α. Έλεγχος Πιστοποιητικών Α’ Ύλης

β. Οπτικός και Διαστασιακός Έλεγχος πριν το Γαλβάνισμα

γ. Έλεγχος Συσκευασίας και Μαρκαρίσματος

δ. Τελικός Έλεγχος

 

 

 

 

 

BIOMEK ABEE ©

6ο χλμ ΠΕΟ ΘΗΒΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΘΗΒΑ