Κυκλικοί Κωνικοί Ιστοί

  • Print
  • E-mail
There are no translations available.

Ενδεικτικός κατάλογος τυποποιημένων Κυκλικών Κωνικών Ιστών Φωτισμού κατά EN 40

h (m) d1 (mm) d2 (mm) t (mm) L (mm) α (mm) ød (mm) t1 (mm) A (mm) B (mm)


3 96 60 3 350 250 20 12 186 45
3,5 102 60 3 350 250 20 12 186 45
4 105 60 3 350 250 20 12 186 45
4,5 108 60 3 350 250 20 12 186 45
5 115 60 3 350 250 20 12 186 45
6 130 60 4 400 280 27x50 16 186 45
7 130 60 4 400 280 27x50 20 300 85
8 140 60 4 400 280 27x50 20 300 85
8b 156 60 4 400 280 27x50 20 300 85
9 168 60 3 400 280 27x50 20 300 85
9a 168 60 4 400 280 27x50 20 300 85
10 180 60 4 400 280 27x50 20 300 85
10b 196 76 4 400 280 27x50 20 300 85
12 204 60 4 400 280 27x50 20 300 85
12b 220 76 4 400 280 27x50 20 300 85

Υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής ιστών εκτός της ανωτέρω τυποποίησης

Τεχνική Περιγραφή Κυκλικών Κωνικών Ιστών 3 - 12m