Τεχνική Περιγραφή Οκταγωνικών Ιστών

  • Εκτύπωση
  • E-mail

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΥ από 6 έως 15m

Ιστός οκταγωνικής διατομής συνεχώς μεταβαλλόμενης, αποτελούμενος από τον κορμό και το έλασμα της βάσεως με κατάλληλη διαμόρφωση στη κορυφή του για την υποδοχή των βραχιόνων στήριξης των φωτιστικών σωμάτων και θύρας επίσκεψης του κιβωτίου σύνδεσης των καλωδίων.

1. ΥΛΙΚΑ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Ο κορμός του ιστού αποτελείται από ένα μοναδιαίο τεμάχιο (χωρίς εγκάρσια ραφή) και είναι οκταγωνικής διατομής και κατασκευάζεται από έλασμα S235JR 4 χιλ. που προμηθεύεται με πιστοποιητικά κατά DIN 50049/2.2

h (m) d1 (mm) d2 (mm) t (mm) L (mm) α (mm) ød (mm) t1 (mm) A (mm) B (mm)


5 130 60 4 350 250 20x50 16 300 85
6 140 60 4 400 280 27x50 16 300 85
7 140 60 4 400 280 27x50 20 300 85
8 148 60 4 400 280 27x50 20 300 85
9 181 65 4 400 280 27x50 20 300 85
9a 170 60 4 400 280 27x50 20 300 85
9b 160 60 4 400 280 27x50 20 300 85
10 175 65 4 400 280 27x50 20 300 85
10a 160 60 4 400 280 27x50 20 300 85
12 196 65 4 400 280 27x50 20 300 85
12a 220 90 4 400 280 27x50 20 300 85
12b 220 90 5 400 280 30x50 20 300 85
14 247 80 4/4 500 350 30x50 25 300 85
15 260 80 4/4 500 350 30x50 25 300 8

Έλασμα βάσης (mm) 400x400x16 400x400x20 500x500x25

Για την διευκόλυνση της μεταφοράς οι ιστοί των 14 & 15m αποτελούνται από δύο τεμάχια (καθ’ ύψος) που συναρμολογούνται στο εργοτάξιο με την μέθοδο σφικτής συναρμογής – σφήνωσης (slip on joint)

Η διαμήκης ραφή είναι ευθύγραμμη, αφανής, στεγανή, με συνεχή ηλεκτρο-συγκόλληση σε λοξοτομημένα ελάσματα σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Η μέθοδος συγκόλλησης αξιολογείται κατά ASME ΙΙ και CNR UNI 10011. Για τη συγκόλληση αυτή δίδεται εγγύηση πλήρους διείσδυσης κατά 80%.

Κάθε ιστός φέρει θυρίδα διαστάσεων 85 x 300 σε απόσταση 60cm από τη βάση. Για τη θυρίδα αυτή και το επιλεγέν πάχος, δεν απαιτείται ειδική ενίσχυση του ιστού. Η θυρίδα κλείνει με κατάλληλο πορτάκι από έλασμα ίδιου πάχους 4 mm και σχήματος, με τον υπόλοιπο ιστό, το οποίο στην κλειστή του θέση δεν εξέχει του ιστού. Η στερέωση του γίνεται με ειδικά τεμάχια που δεν εξέχουν του ιστού και ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η στεγανότητα και η στιβαρή και σταθερή στερέωση του.

Το έλασμα της βάσης είναι κατασκευασμένο από υλικό ποιότητας S235JR με πιστοποιητικά κατά DIN 50049/2.2.

Φέρει 4 οβάλ οπές για τη διέλευση των αγκυρίων. Στο κέντρο του φέρει οπή για τη συγκόλληση του κορμού με δύο εσωραφές (εσωτερικά και εξωτερικά).

Ο κορμός συγκολλάται στο έλασμα όπως φαίνεται στο τυπικό σχέδιο που συνοδεύει την τεχνική περιγραφή και στο οποίο καθορίζονται οι λεπτομέρειες της συγκόλλησης.

Η μέθοδος συγκόλλησης του πέλματος της βάσης είναι ημιαυτόματη με σύρμα ποιότητας SG 2 πάχους 1÷1,2 mm.

Η συγκόλληση εκτελείται από συγκολλητές πιστοποιημένους κατά ΕΝ 287.

Η μέθοδος συγκόλλησης και οι συγκολλητές πιστοποιούνται από τρίτο ανεξάρτητο γραφείο ελέγχου.

Οι ανοχές κατασκευής του ιστού είναι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2.

2. ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ

Οι ιστοί μετά τη συγκόλληση τους ελέγχονται οπτικά και διαστασιακά, διορθώνονται τυχόν οξείες ακμές με τρόχισμα και προωθούνται για γαλβάνισμα εν θερμώ κατά ISO 1461 (Hot Dip Galvanizing) εσωτερικά και εξωτερικά.

Η διαδικασία περιλαμβάνει:

  • Καθαρισμός επιφάνειας σε μπάνιο Hcl
  • Ξέπλυμα με νερό
  • Επεξεργασία επιφάνειας με αμμωνιούχα άλατα (flux) για την καλύτερη πρόσφυση του ψευδαργύρου.
  • Ξήρανση – Προθέρμανση σε στεγνωτήριο
  • Εμβάπτιση σε μπάνιο τετηγμένου ψευδαργύρου θερμοκρασίας 450oC και καθαρότητας >98,5% κατά ISO 1461. Η πρώτη ύλη που τροφοδοτείται το μπάνιο είναι ψευδάργυρος ηλεκτρολυτικής καθαρότητας μεγαλύτερης από 99,995%.

Οι ιστοί μετά το γαλβάνισμα επιθεωρούνται 100% οπτικά για τυχόν επιφανειακά ελαττώματα και γίνεται δειγματοτοληπτικός έλεγχος του πάχους γαλβανίσματος το οποίο είναι κατά ΙSO 1461.

3. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Κατά την παραγωγική διαδικασία οι ιστοί υπόκεινται στους παρακάτω ελέγχους:

α. Έλεγχος Πιστοποιητικών Α’ Ύλης

β. Οπτικός και Διαστασιακός Έλεγχος πριν το Γαλβάνισμα

γ. Έλεγχος Συσκευασίας και Μαρκαρίσματος

δ.Τελικός Έλεγχος