Πυλώνες Τηλεπικοινωνιών

  • Εκτύπωση
  • E-mail

Η ΒΙΟΜΕΚ ΑΒΕΕ, επίσης προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις (μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή και ανέγερση) για χαλύβδινους πυλώνες τηλεπικοινωνιών.

  • Πολυγωνικούς πυλώνες με συνδέσεις slip-on μέχρι 75m ύψος.
  • Δικτυωτούς πυλώνες μέχρι 250m ύψος.

Για ιστούς ειδικών εφαρμογών σχεδιάζονται ανάλογες κατασκευές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (EC3, TR-7).

Κεραίες για τηλεπικοινωνίες μπορούν να τοποθετηθούν επίσης στη κορυφή πυλώνων φωτισμού με κινητή κεφαλή.

Μερικά απο τα κυριότερα μας έργα:

Kατασκευή και εγκατάσταση 101 πυλώνων ύψους 20-35m, για τη ραδιοκάλυψη κεραιοσυστήματος GSM-R του ΟΣΕ.

Κατασκευή και γαλβάνισμα πυλώνων κινητής τηλεφωνίας τύπου COSMOGROUND HEAVY & LIGHT DUTY απο 19m - 31m (πελάτης EDIL).

Κατασκευή και γαλβάνισμα πυλώνων κινητής τηλεφωνίας τύπου HEAVY & LIGHT DUTY LATTICE MAST 30m, 32m, 42m, 48m & 54m (πελάτες EDIL, DATAKAT).

Πολυγωνικοί Πυλώνες

Δικτυωτοί Πυλώνες

Διάφοροι Τύποι Πυλώνων