Μεταλλικές Κατασκευές

  • Εκτύπωση
  • E-mail

Το τμήμα κατασκευών είναι πλήρως εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα CNC επεξεργασίας Μετάλλων τα οποία χειρίζονται άριστα εκπαιδευμένοι τεχνίτες για την έντεχνη και παραγωγική βιομηχανοποίηση σιδηρών κατασκευών γενικής χρήσης.

Ειδικό συνεργείο είναι εξειδικευμένο τόσο για την ανέγερση και εγκατάσταση πυλώνων (tubular ή Lattice), όσο και για παντός τύπου μεταλλικές κατασκευές που η ΒΙΟΜΕΚ Α.Β.Ε.Ε παράγει. Επίσης το εργοταξιακό τμήμα διαθέτει όλα τα μέσα (μηχανικά και μή) για την αρτια και γρήγορη υλοποίηση.

Τέλος το After Sales Service βρίσκετε παντα στη διάθεση των πελατών μας για προγραμματισμένη συντήρηση (όπου αυτή απαιτείτε π.χ. Πυλώνες Κινητής Κεφαλής, Ανακλινόμενοι κ.λ.π).

Κατηγορίες Μεταλλικών Κατασκευών:

  • Σιδηροδρομικά έργα
  • Pipe Racks
  • Σύνθετες Μεταλλικές Κατασκευές Διυληστηρίων
  • Βάσεις Φωτοβολταϊκών Panel
  • Μεταλλικά Κτίρια
  • Ικριώματα Υ/Σ ΔΕΗ


Μερικά από τα κυριότερα έργα μας:

Pipe Racks (E.Λ.Π.Ε), Σιδηροδρομικά έργα (Φωτόσημα, Πορτάλ, Μηχανική Προστασία κ.λ.π), Κτίρια - Αποθήκες (Θερμοηλεκτρικός Σταθμός ΗΡΩΝ, ΧΥΤΑ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ), Ικρυώματα Υποσταθμών Δ.Ε.Η (Αλιβέρι Ευβοίας, Ανθεμίων Νάουσας, Αγ. Νικόλαο - παραλίας Διστόμου, Δερβενοχώρια, Τρικόρφου, Σκοπιών), Φωτοβολταϊκές Βάσεις


Σιδηροδρομικά Έργα (φωτόσημα, portal)

Pipe racks

Κτήρια, αποθήκες

Υποσταθμοί ΔΕΗ

Φωτοβολταϊκές βάσεις